کارگاه علمی کاربردی رشدمدار

دوره آموزشی ۳ روزه کارگاه علمی و کاربردی و پیشگیری از وقوع جرم رشد مدار ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک و کارشناسان امورکودکان استان در تاریخ ۹، ۱۰ ،۱۱ آذر در مرکز علمی کاربردی کل زندانهای استان برگزار گردید.  

آنفلونزا

چگونه_بفهمید_که_آنفلانزا_گرفته_اید دستورالعمل_مراقبت_آنفلوانزا_Copy